Izdevumi par nodokļiem

Nodokļu likumu komentāri 1. sējums – Likumu «Par nodokļiem un nodevām» un «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» komentāri

Nodokļu likumu komentāri 2. sējums – Pievienotās vērtības nodokļa likuma un Dabas resursu nodokļa likuma komentāri

Nodokļu likumu komentāri 4. sējums – Likumu «Par iedzīvotāju ienākumu nodokli» un «Par valsts sociālo apdrošināšanu» komentāri