Veselības veicināšana kā koncepcija aptver ievērojami plašāku jautājumu un problēmu loku, papildus vēršot uzmanību arī uz veselīga dzīves stila un ēšanas paradumu veicināšanu, kaitīgo ieradumu un atkarību samazināšanu, fizisku aktivitāšu un sociālu kontaktu veicināšanu, kā arī vēl daudz ko citu nekā darba aizsardzība. Jebkurā gadījumā jānorāda, ka darba aizsardzības prasību nodrošināšana ir pirmais solis veselības nodrošināšanai darba vietās, tomēr tas nenozīmē, ka ar veselības veicināšanas pasākumiem var nodarboties tikai tie uzņēmumi, kas jau ir izpildījuši visas darba aizsardzības prasības.

Lai uzņēmumā pievērstu lielāku uzmanību veselības veicināšanai, iesakām jums īstenot šādus pasākumus:

  • darba apstākļu tālāka uzlabošana – piemēram, elastīga darba laika organizēšana;
  • vispārējā veselības stāvokļa uzlabošana – piemēram, vakcinācija pret gripu, vecāko darbinieku veselības stāvokļa nostiprināšana;
  • veselīgu ēšanas paradumu veicināšana – veselīgu maltīšu nodrošināšana darba vietās, liekā svara kontroles programmu veicināšana;
  • fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicināšana – piemēram, speciālu vingrojumu kompleksu attīstība;
  • sociālo kontaktu veicināšana – piemēram, kopīgu pasākumu organizēšana, t.sk. ārpus darba laika un vietas, ģimeņu iesaistīšana;
  • atkarību profilakse un mazināšana – piemēram, informācijas kampaņas par alkoholisma un narkotisko vielu radītajām problēmām, atkarības ārstēšanas programmu ieviešana.