Meža likums nosaka, ka fiziskajām personām ir aizliegts ieiet meža teritorijās, kuru izmantošanu ir aizliedzis to īpašnieks. Īpašniekam ir tiesības izvietot pārskatāmus brīdinājuma uzrakstus. Jāatzīmē, ka uzrakstos iekļautajai informācijai ir jābūt pārskatāmai – skaidrai, viegli uztveramai –, kas pieļauj gan brīdinājumu izteikšanu vārdos, gan vizuālu zīmju izmantošanu, kā arī rūpīgi jāpārdomā brīdinājumu uzrakstu izvietojumu.
Plašāk par niansēm, kādas jāievēro, ierobežojot fizisku personu pārvietošanos savā mežā un izvietojot brīdinājumu zīmes, lasiet «Meža nozares rokasgrāmatas» autoru Tark&Grunte&Sutkiene komentāros.