Jā, ja atbilstoši Administratīvā procesa likuma normām mikrolieguma izveidošanai ir juridisks pamats. Tādā gadījumā Valsts meža dienestam faktiski ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums apturēt ciršanas apliecinājumu.
Plašāk par ciršanas apliecinājuma atcelšanu un saimnieciskās darbības ierobežojumiem dabas aizsardzības režīma dēļ lasiet «Meža nozares rokasgrāmatas» autoru Tark&Grunte&Sutkiene komentāros.