Jā, koku ciršana mežā atļauta tikai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Meža īpašnieka tiesības ir ierobežotas ar stingru normatīvo regulējumu. Piemēram, Meža likums nosaka, ka koku ciršana mežā aizliegta, ja zemes vienībā nav veikta meža inventarizācija, tāpat arī aizliedz cirst kokus, kuri sasnieguši dižkoka izmērus. Jāatzīmē, ka patvaļīga koku ciršana mežā ir aizliegta.
Plašāk par koku ciršanu – galveno cirti, kopšanas cirti, sanitāro cirti, rekonstruktīvo cirti, atmežošanas cirti, ainavu cirti utt. – lasiet «Meža nozares rokasgrāmatas» autoru Tark&Grunte&Sutkiene komentāros.