Cilvēki, kas ir pieraduši (gadiem) strādāt vienos un tajos pašos apstākļos, bieži nepamana bīstamās situācijas, jo ir pie tām pieraduši. Tāpēc ieteicams laiku pa laikam uzaicināt kādu kvalificētu speciālistu, kam būtu svaigs skats no malas un kurš, apsekojot uzņēmuma darba vietas, varētu palīdzēt uzņēmuma iekšējiem speciālistiem ieraudzīt un atpazīt bīstamās vietas, lai tās novērstu.
Darba vietu apsekošana ir būtiska, ja to darba uzņēmuma vadība. Papildus var minēt vēl tiešāku uzņēmuma vadības un nodarbināto sadarbību, kuras pamatā ir «ēnošana». Šajā gadījumā ar «ēnošanu» saprot situāciju, kurā uzņēmuma atbildīgie darbinieki strādā kopā ar ražotnes darbiniekiem (piemēram, kopā fasē produkciju), loģistikas darbiniekiem (piemēram, kopā izvadā produkciju pa veikaliem). Šādā veidā neformālā gaisotnē uzņēmuma vadības pārstāvjiem ir daudz vieglāk noskaidrot, kāpēc nodarbinātie darbu veic konkrētā veidā, kas viņiem traucē, un vienlaicīgi arī noskaidrot, ko būtu iespējams darīt, lai problēmas novērstu. Darbinieki ir labākie savas darba vietas eksperti, jo pavada tajā visvairāk laika.
Plašāk par gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem lasiet «Darba aizsardzības rokasgrāmatas» komentāros.