Darbiniekiem, kuriem noteikta mēnešalga, dienas vai stundas algas likme, atbilstoši Darba likuma 62. panta otrajai daļai ir laika algas sistēmas darbinieki (algu aprēķina pamatā ir nostrādātais laiks, nevis paveiktais darba daudzums). Darbiniekiem, kuriem noteikta alga pēc izstrādes (piemēram, jāizgatavo noteikta detaļa noteiktā laika periodā un par šo nosacījumu izpildi darbinieks saņem noteiktu summu), atbilstoši Darba likuma 62. panta otrajai daļai ir akorda algas sistēmas darbinieki (algas lielums atkarīgs no padarītā darba daudzuma).