Meža likums nosaka vispārīgos uzvedības noteikumus mežā, kuri attiecas uz jebkuru personu. Viens no pienākumiem ir nepiesārņot mežu ar atkritumiem, kas īpaši aktuāli ir, izmantojot atpūtas vietas. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka atkritumu izmešana tam neparedzētās vietās ir pakāpums un par to pienākas sods no 70 līdz 700 euro fiziskām personām, juridiskām personām no 350 līdz pat 2900 euro. Pārkāpuma izdarītājiem var konfiscēt arī pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus.
Plašāk par minēto atbildību lasiet «Meža nozares rokasgrāmatas» autoru Tark&Grunte&Sutkiene komentāros.