OiRA (Online Interactive Risk Assessment) ir interneta vietnē bāzētais interaktīvais rīks darba vides risku novērtēšanai. Šis rīks ir paredzēts, lai darba devējs mazā uzņēmumā (līdz 20 darbiniekiem) varētu atpazīt savā uzņēmumā esošos darba vides faktorus, izvēlēties piemērotākos tipveida pasākumus vai pievienot savus pasākumus, kas vērsti uz riska samazināšanu vai izskaušanu.
Rīka saturs izstrādāts Latvijā. Šobrīd pieejamajos 4 rīkos – darbam birojā, izglītības iestādēm, veikaliem, lauksaimniecības uzņēmumiem – ir viens princips. Sagatavošanā vēl ir vairāki rīki.
Plašāk par OiRA iespējām lasiet «Darba aizsardzības rokasgrāmatas» komentāros.