Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem var iestāties četru veidu atbildība:
1) administratīvā atbildība;
2) kriminālatbildība;
3) civiltiesiskā atbildība;
4) disciplināratbildība.
Jautājumā minētais piemērs par ugunsdrošības neievērošanu atbilst administratīvajai atbildībai. Par ugunsdrošības prasību pārkāpumu mežā uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 350 euro, bet juridiskajām personām – no 70 līdz 700 euro.
Plašāk par minēto atbildību pārkāpumiem, to sodiem un apmēriem var iepazīties «Meža nozares rokasgrāmatas» autoru Tark&Grunte&Sutkiene komentāros.