Pieaugot valstī mikrouzņēmumu skaitam, kurā strādā viens vai 2 cilvēki, arvien biežāk tiek uzdots jautājums, vai arī uzņēmumā ar 1 darbinieku nepieciešams apmācīts darba aizsardzība speciālists. Šobrīd gan Eiropas Savienības direktīvas, gan Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības vienādi attiecas uz viesiem uzņēmumiem un mazie uzņēmumi nav izņēmums. Tāpēc arī darba videi mikrouzņēmumos ir jābūt drošai un veselībai nekaitīgai, jābūt nepieciešamajiem darba aizsardzības dokumentiem, kā arī jābūt apmācītam darbiniekam vai jābūt noslēgtam ārpakalpojuma līgumam par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu.
Darba aizsardzības likums nosaka, ka pašnodarbinātajam ir pienākums rūpēties par savu drošību un veselību darbā, kā arī par to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt viņa darbs. Tomēr bez zināšanām par darba aizsardzību to izdarīt nav iespējams, tāpēc ieteicams arī pašnodarbinātajiem apmeklēt kādus kursus darba aizsardzības jomā, lai zinātu, kā droši darīt tos darbus, kurus viņi dara!
Plašāk par darba aizsardzības sistēmas organizēšanu lasiet «Darba aizsardzības rokasgrāmatas» komentāros.