Šajā gadījumā būtu svarīgi saprast, uz kādu obligātās veselības pārbaudi ir nosūtījums. Nodarbinātais nevar uzsākt darbu, ja nav veikta obligātā veselības pārbaude un nav pieejama obligātās veselības pārbaudes karte ar atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, taču konkrēts termiņš nav noteikts – tā ir potenciālā darbinieka un darba devēja vienošanās.
Savukārt periodiskās un ārpuskārtas veselības pārbaudes veikšanai darba devējs nosaka noteiktu laiku, ne mazāku par četrām nedēļām un ne lielāku par trijiem mēnešiem. Visbiežāk šo laiku darba devējs norāda rīkojumā, ar kuru nodarbinātais tiek nosūtīts uz obligāto veselības pārbaudi.
Plašāk par obligātajām veselības pārbaudēm lasiet «Darba aizsardzības rokasgrāmatas» komentāros.