Darba likuma 75. panta devītā daļa nosaka, ka par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku izmaksājamās samaksas summu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar darba dienu skaitu atvaļinājuma laikā. Ar nosacījumu «darba dienu skaitu atvaļinājuma laikā» saprotamas tās darba dienas, kurās darbinieks būtu nodarbināts, ja viņam nebūtu piešķirts atvaļinājums. Pēc jautājumā ietvertā informācijas izklāsta apmaksājamas ir 8 dienas.