Lai gan Darba likums ir spēkā ar 2002. gada 1. jūniju, tomēr atsevišķu normu piemērošana praksē joprojām rada diskusijas. Rokasgrāmatas «Darba likuma komentāri» autoru – Ritas Dindunes un Karīnas Platās – atšķirīgie viedokļi norāda, ka Darba likumā ir saskatāmas nepilnības un vairākas likuma normas nav atrunātas pietiekami precīzi un skaidri. Tā normatīvā akta nepilnības ļauj darba devējam vai darba ņēmējam attiecīgo pantu piemērot atbilstoši situācijai, izvēloties sev izdevīgāko interpretējumu. Vēršam arī uzmanību uz to, ka autori sniedz informāciju, pamatojoties uz darba pieredzi un praksi. Tā rezultātā arī ir atšķirīgie viedokļi un lasītājs var izvēlēties, kurš viedoklis viņam šķiet pieņemamāks. Atšķirīgie autoru skaidrojumi ir ieguvums rokasgrāmatas lietotājam, lai konkrēto likuma normu būtu iespējams pilnīgāk izprast, iepazīstoties ar vairākiem skatpunktiem, un izmantot savā praksē.