Forums

Uzdodiet jautājumu rokasgrāmatu autoriem!

Mums ir svarīgi, lai rokasgrāmatās būtu Jums aktuāla un noderīga informācija, kuru snieguši profesionāli nozaru eksperti Latvijā. Ja Jums ir jautājumi par rokasgrāmatās publicēto materiālu un autoru komentāriem, aizpildiet pieteikuma formu.

Jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru izmantosim, lai sazinātos ar Jums, ja būs nepieciešams precizēt jautājumu. Iesūtītos jautājumus un to atbildes publicēsim sadaļā «Forums».

Kas ir OiRA?

OiRA (Online Interactive Risk Assessment) ir interneta vietnē bāzētais interaktīvais rīks darba vides risku novērtēšanai. Šis rīks ir paredzēts, lai darba devējs mazā uzņēmumā (līdz 20 darbiniekiem) varētu atpazīt savā uzņēmumā esošos darba vides faktorus, izvēlēties piemērotākos tipveida pasākumus vai pievienot savus pasākumus, kas vērsti uz riska samazināšanu vai izskaušanu.
Rīka saturs izstrādāts Latvijā. Šobrīd pieejamajos 4 rīkos – darbam birojā, izglītības iestādēm, veikaliem, lauksaimniecības uzņēmumiem – ir viens princips. Sagatavošanā vēl ir vairāki rīki.
Plašāk par OiRA iespējām lasiet «Darba aizsardzības rokasgrāmatas» komentāros.

Vai padomes sēdes var noturēt ar Skype, WhatsApp u.tml.?!

Mūsdienu straujajā ritmā šis jautājums likumsakarīgi kļūst aizvien aktuālāks. Likums paredz, ka padomes loceklis, kurš nav fiziski klāt padomes sēdē, tomēr var tikt uzskatīts par klātesošu un nodot savu balsi attiecīgajā padomes sēdē lemjamajos jautājumos. Tas ir iespējams, ja tiek izmantoti tādi sakaru līdzekļi, kuri dod iespēju visiem sēdes dalībniekiem vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā (piemēram, telefonkonference, videokonference), un ja tas tiek attiecīgi dokumentāri fiksēts (piemēram, padomes sēdes protokolā, tiek izdarīts videoieraksts vai audioieraksts). Uzņēmumu reģistrs publiski paudis savu viedokli, ko uzskata par atbilstošiem sakaru līdzekļiem.
Tā secinājumu un plašāk par sēžu noturēšanas aspektiem lasiet «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas» autoru Tark&Grunte&Sutkiene komentāros.

Ko darīt, ja secinu, ka kāds manu mežu ir izmantojis atkritumu izmešanai?

Meža likums nosaka vispārīgos uzvedības noteikumus mežā, kuri attiecas uz jebkuru personu. Viens no pienākumiem ir nepiesārņot mežu ar atkritumiem, kas īpaši aktuāli ir, izmantojot atpūtas vietas. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka atkritumu izmešana tam neparedzētās vietās ir pakāpums un par to pienākas sods no 70 līdz 700 euro fiziskām personām, juridiskām personām no 350 līdz pat 2900 euro. Pārkāpuma izdarītājiem var konfiscēt arī pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus.
Plašāk par minēto atbildību lasiet «Meža nozares rokasgrāmatas» autoru Tark&Grunte&Sutkiene komentāros.

Vēlos ierobežot citu cilvēku pārvietošanos savā mežā. Kā man rīkoties?

Meža likums nosaka, ka fiziskajām personām ir aizliegts ieiet meža teritorijās, kuru izmantošanu ir aizliedzis to īpašnieks. Īpašniekam ir tiesības izvietot pārskatāmus brīdinājuma uzrakstus. Jāatzīmē, ka uzrakstos iekļautajai informācijai ir jābūt pārskatāmai – skaidrai, viegli uztveramai –, kas pieļauj gan brīdinājumu izteikšanu vārdos, gan vizuālu zīmju izmantošanu, kā arī rūpīgi jāpārdomā brīdinājumu uzrakstu izvietojumu.
Plašāk par niansēm, kādas jāievēro, ierobežojot fizisku personu pārvietošanos savā mežā un izvietojot brīdinājumu zīmes, lasiet «Meža nozares rokasgrāmatas» autoru Tark&Grunte&Sutkiene komentāros.

Kāds sods iespējams par meža apsaimniekošanas pārkāpumu, piemēram, par ugunsdrošības neievērošanu?

Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem var iestāties četru veidu atbildība:
1) administratīvā atbildība;
2) kriminālatbildība;
3) civiltiesiskā atbildība;
4) disciplināratbildība.
Jautājumā minētais piemērs par ugunsdrošības neievērošanu atbilst administratīvajai atbildībai. Par ugunsdrošības prasību pārkāpumu mežā uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 350 euro, bet juridiskajām personām – no 70 līdz 700 euro.
Plašāk par minēto atbildību pārkāpumiem, to sodiem un apmēriem var iepazīties «Meža nozares rokasgrāmatas» autoru Tark&Grunte&Sutkiene komentāros.