Tiešais mārketings

Tiešais mārketings šobrīd veido nozīmīgu daļu no kopējā mārketinga mūsdienu biznesa pasaulē. Jo grūtāki laiki, jo vairāk tiek novērtēts tiešais mārketings, jo uzņēmuma mārketinga un pārdošanas darbinieki redz, ko viņi gūst no ieguldījuma.

Laba reklāma ir tāda, par ko patērētājs saka: «Tas ir domāts man, tikai man vienam!» Kā gan to varētu panākt ar mārketingu, kas vērsts uz masām, ja ļoti daudz cilvēku saņem vienu un to pašu vēstījumu? Uzrunāt katru individuāli ir iespējams, izmantojot datubāzes, kas ir tiešā mārketinga galvenais darbarīks.

Tiešajā mārketingā ir tāpat kā karā – izvēlies savus ieročus un izmanto tos pareizā kombinācijā. Tiešais mārketings darbojas it visur, jo tas ir saprotams – ir zināms, ko sagaidīt pretī par katru iztērēto santīmu.

E-grāmatas «Tiešais mārketings» lietotāji uzzinās:

  • Kā visefektīvāk savienot dažādas tiešā mārketinga metodes, lai panāktu vislabāko rezultātu?
  • Vai mārketinga formas, kas orientētas uz individuālajiem patērētājiem, atšķiras no biznesa klientu piesaistīšanas?
  • Kā panākt, ka reklāmas sūtījuma aploksne tiek atvērta un vēstule izlasīta?
  • Kas jāņem vērā, rakstot tiešā pasta pārdošanas vēstuli?
  • Kādas kļūdas visbiežāk tiek pieļautas tiešā pasta vēstuļu izstrādē?

«Tiešais mārketings» ir «Mārketinga rokasgrāmatas» nodaļa.