Preču zīmju vērtēšana

Abonementa cena Ls (ar 21% PVN):
12 mēneši: 0,00 EUR

Uzņēmumi Latvijā aktīvi reģistrē preču zīmes, lai nodrošinātu sava intelektuālā īpašuma aizsardzību. Cik liela nozīme ir preču zīmei un kā to novērtēt, uzziniet šajā materiālā.

E-grāmatas «Preču zīmju vērtēšana» lasītāji uzzinās:

  • Kas ir preču zīme?
  • Vai vienmēr preču zīmes vērtība palielina uzņēmuma vērtību?
  • Kāpēc ir nepieciešama preču zīmju vērtēšana?
  • Kad novērtēt preču zīmes?
  • Kāda ir preču zīmju vērtēšanas metodoloģija?
  • Preču zīmes vērtības noteikšanas gaita

«Preču zīmju vērtēšana» ir «Finanšu vadības rokasgrāmatas» nodaļa.