Pārvaldes dokumentu veidi un ieteikumi to noformēšanai

E-grāmata «Pārvaldes dokumentu veidi un ieteikumi to noformēšanai» veidota saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 916 «Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība».

E-grāmatā «Pārvaldes dokumentu veidi un ieteikumi to noformēšanai» skaidroti šādi nosacījumi, dodot piemērus un raksturojot sarežģītākās situācijas:

  • rekvizītu izvietojuma zonas;
  • veidlapas organizācijā;
  • iekšējie dokumenti;
  • organizatoriskie dokumenti;
  • rīkojuma dokumenti un darbs ar tiem;
  • faktus fiksējošie dokumenti (akts, izziņa, protokols);
  • sarakstes dokumenti (iesniegumi, pavadvēstules, garantijas vēstules, sūdzība jeb pretenzija).

«Pārvaldes dokumentu veidu un ieteikumu to noformēšanai» autore ir Ieva Kalve – Dr.oec., triju lietvedībai un dokumentu noformēšanai veltītu grāmatu autore, dokumentu noformēšanas un dokumentu pārvaldības eksperte.

«Pārvaldes dokumentu veidi un ieteikumi to noformēšanai» ir «Dokumentu pārvaldības un biroja rokasgrāmatas» nodaļa.