Pārmaiņu vadība

E-grāmatā «Pārmaiņu vadība» aplūkoti būtiski jautājumi:

  • Kāpēc organizācijām neizdodas sekmīgi īstenot pārmaiņas?
  • Kā efektīvi īstenot pārmaiņas?
  • Kā vadīt darbiniekus pārmaiņu laikā?

Pārmaiņu vadībā raksturoti šādi posmi:

  • pārmaiņu vadības process;
  • pārmaiņu uzsākšana;
  • iesaistīto personu (pušu) vadīšana;
  • pārmaiņu vadības elementi;
  • pārmaiņu vadības modeļi, piemēram, Džona Paula Kotera (John Paul Kotter), Viljama Bridža (William Bridges), Kurta Levina (Kurt Lewin), Pītera Sendža (Peter Senge) u.c.;
  • stratēģiskās pārmaiņas – restrukturizācija, organizācijas kultūras maiņa, IT virzītas pārmaiņas.

«Pārmaiņu vadības» autore ir Anita Gaile – biznesa vadības speciāliste cilvēkresursu jautājumos, biznesa vadības maģistre. Darba pieredze iegūta vietējos un starptautiskos uzņēmumos, veidojot un mainot organizācijas kultūru, attīstot un mācot vadītājus, nodrošinot efektīvu personālvadības funkciju uzņēmumā.

«Pārmaiņu vadība» ir «Personāla vadības rokasgrāmatas» nodaļa.