Nekustamā īpašuma (zemes gabala un ēkas) pirkuma līgums

E-grāmatā «Nekustamā īpašuma (zemes gabala un ēkas) pirkuma līgums» ir nekustamā īpašuma pirkuma līguma paraugs, kuru veido šādas daļas:

  1. definīcijas
  2. līguma priekšmets;
  3. pirkuma cena un tās samaksas kārtība;
  4. pušu apliecinājumi un garantijas;
  5. pušu pienākumi;
  6. līguma spēkā esamība un tā izbeigšana;
  7. nepārvarama vara;
  8. piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība;
  9. pārējie noteikumi.

Komentāros par nekustamā īpašuma (zemes ar ēku) pirkuma līgumu skaidroti atsevišķi līguma parauga punkti.

«Nekustamā īpašuma (zemes gabala un ēkas) pirkuma līguma» autori ir ZAB Tamberga&Partneri – advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā.

«Nekustamā īpašuma (zemes gabala un ēkas) pirkuma līgums» ir «Līgumu rokasgrāmatas» nodaļa.