Juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas process, tā regulējums

E-grāmata «Juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas process, tā regulējums» sniegs atbildes par juridiskās personas tiesiskās aizsardzības procesu, juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesu, ko regulē 2010.gada 26.jūlijā pieņemtais Maksātnespējas likums, kas ir spēkā kopš 2010.gada 1.novembra.

E-grāmatā «Juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas process, tā regulējums» izskatīti būtiski jautājumi:

  • Kā veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un maksātspējas atjaunošanu?
  • Kādas ir juridisko un fizisko personu maksātnespējas pazīmes?
  • Kādos gadījumos iespējama pāreja no juridiskās personas maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesu?
  • Kā izstrādājams tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns?
  • Kā maksātnespējas procesa ietvaros tiek dzēstas fiziskās personas parādsaistības?

Šajā e-grāmatā komerctiesību advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene juristi un advokāti sniedz komentārus par šādām maksātnespējas regulējuma tēmām:

  • tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns un tā īstenošana;
  • ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
  • maksātnespējas procesa pazīmes, to sekas;
  • juridiskās personas maksātnespējas process, pāreja uz tiesiskās aizsardzības procesu;
  • fiziskās personas parādsaistību dzēšana un dzēšanas ierobežojumi.

«Juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas process, tā regulējums» ir «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas» nodaļa.