Investīciju projekta biznesa plāna saturs, tā sagatavošana

E-grāmatā «Investīciju projekta biznesa plāna saturs, tā sagatavošana» ir raksturotas iespējamās biznesa plāna sadaļas un to noformējums:

  • kopsavilkums (piemēram, tās mērķis ir piesaistīt investoru vai kredītu);
  • uzņēmuma apraksts – vispārēja informācija par uzņēmumu, pašreizējā situācija, uzņēmuma misija un vīzija, nākotnes mērķi, uzņēmuma vadība un komanda;
  • uzņēmuma darbība, produkti un pakalpojumi – pārdošana, mārketinga politika, kompānijas SVID;
  • kompānijas finanšu stāvokļa analīze;
  • ārējā vide – nozares apraksts;
  • tirgus analīze – mērķa tirgus, konkurences analīze;
  • projekta apraksts – projekta būtība, veicamie darbi, iegādājamais tehniskais aprīkojums, tehnoloģiskā procesa apraksts, projekta realizācijas gaita, nepieciešamie projekti, saskaņojumi un atļaujas;
  • finanšu prognozes – ieņēmumu un izmaksu plāns, naudas plūsmas plāns, bilances prognoze;
  • pielikums finanšu analīzes sagatavošanai – piemēram, ieņēmumu un izdevumu dinamika, struktūra, kapitāla struktūra un aktīvu raksturojums, bilances pasīvi, finanšu analīzes rādītāji.

Biznesa sadaļu raksturojumā iekļauti piemēri, biežāk pieļautās kļūdas un ieteikumi, lai novērstu šīs kļūdas, tā veiksmīgi sasniedzot mērķi.

«Investīciju projekta biznesa plāna satura, tā sagatavošanas» autori ir korporatīvo finanšu konsultācijas kompānijas LAIKA STARS konsultanti.

«Investīciju projekta biznesa plāna saturs, tā sagatavošana» ir «Projektu vadīšanas rokasgrāmatas» nodaļa.