Darba samaksas izmaksa

E-grāmata «Darba samaksas izmaksa» veidota atbilstoši Darba likuma 19. nodaļai «Darba samaksas izmaksa» (69.–75.1 pants).

E-grāmatā plaši komentēti šādi nosacījumi:

  • darba samaksas izmaksas laiks;
  • darba samaksas izmaksas veids (skaidrā naudā vai bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu);
  • darba samaksas aprēķins;
  • darba samaksas izmaksa darbinieka saistību nepienācīga izpildījuma dēļ;
  • ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma apmaksa;
  • atlīdzība gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ (veselības pārbaude ārstniecības iestādē, asins nodošana ārstniecības iestādē, profesionālās mācības un kvalifikācijas paaugstināšana darba laikā, tuva ģimenes locekļa nāve, pārcelšanās uz citu dzīvesvietu, ierašanās izziņas iestādē, prokuratūrā vai tiesā, darba neveikšana svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba laikā, kā arī pārejošas darbnespējas (t.s. slimības lapas) dēļ).

Komentāri sniegti saskaņā ar Darba likuma, Civillikuma un Civilprocesa likuma normām.

Komentāru autores ir Rita Dindune, juriste ar ilggadēju pieredzi Saeimas Juridiskā biroja konsultantes darbā, liela pieredze darba normatīvo tiesību aktu normu piemērošanas uzraudzībā, un Karīna Platā, juriste ar ilggadēju pieredzi gan darba tiesisko attiecību praktiskā piemērošanā, gan to uzraudzībā un kontrolē.

«Darba samaksas izmaksa» ir rokasgrāmatas «Darba likuma komentāri» nodaļa.