Darba līgums

E-grāmatā «Darba līgums» ir darba līguma paraugs, kas ietver šādas daļas:

  1. līguma priekšmets;
  2. darbinieka pienākumi;
  3. alga un citi maksājumi;
  4. citi darbinieka darba apstākļi;
  5. autortiesības;
  6. līguma izbeigšana;
  7. datu izmantošana;
  8. nekonkurēšanas pienākums;
  9. citi nosacījumi.

E-grāmatā ir iekļauti arī komentāri par atsevišķiem darba līguma punktiem.

«Darba līguma» autori ir ZAB Tamberga&Partneri – advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā.

«Darba līgums» ir «Līgumu rokasgrāmatas» nodaļa.