Darba līgums (akorda alga)

E-grāmatā «Darba līgums (akorda alga)» ir darba līguma (akorda algas) paraugs, kuru veido šādas daļas:

  1. līguma priekšmets;
  2. darba samaksa;
  3. darbinieka pienākumi;
  4. darba devēja tiesības un pienākumi;
  5. autortiesības;
  6. līguma izbeigšana;
  7. konkurences ierobežojumi;
  8. citi noteikumi.

E-grāmatas komentāros skaidrota akorda algas nozīme.

«Darba līguma (akorda algas)» autori ir ZAB Tamberga&Partneri – advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā.

«Darba līgums (akorda alga)» ir «Līgumu rokasgrāmatas» nodaļa.