Darba aizsardzība transporta nozarē

E-grāmata «Darba aizsardzība transporta nozarē» veltīta darba aizsardzības prasībām autotransporta nozarē, raksturojot:

  • specifiskas darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
  • darba vides riska faktoru grupas (piemēram, mehāniskie un traumatisma riska faktori – nenorobežotas transportlīdzekļu remontbedres, satiksmes negadījumi; ergonomiskie – smagumu pārvietošana, darbs piespiedu pozā, vienveidīgas kustības, kas veiktas ātrā tempā);
  • tehniskās prasības telpām (piemēram, elektrodrošība, sadzīves un atpūtas telpas – ģērbtuves, slēdzami skapīši, dušas, izlietnes);
  • tehniskās prasības transporta nozares darbiem (piemēram, tīrības un kārtības nozīme transporta līdzekļa kabīnē, aizsardzības ierīču aizsardzības funkcijas);
  • individuālos aizsardzības līdzekļus;
  • specifiskas prasības nelaimes gadījumu izmeklēšanai.

«Darba aizsardzības transporta nozarē» autore ir Linda Matisāne – medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību, kurai ir liela pieredze normatīvo aktu izstrādē un to piemērošanā daudzos Latvijas uzņēmumos.

«Darba aizsardzība transporta nozarē» ir «Darba aizsardzības rokasgrāmatas» nodaļa.