Darba aizsardzība lauksaimniecībā

E-grāmatā «Darba aizsardzība lauksaimniecībā» ietvertas plašas atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādas specifiskas darba aizsardzības organizatoriskās prasības ir lauksaimniecībā?
  • Kas jāzina par jauniešu darbu?
  • Kādas ir darba vides riska faktoru grupas lauksaimniecībā?
  • Kādas ir tehniskās prasības telpām?
  • Kādas ir tehniskās prasības lauksaimniecības darbiem (t.sk. par tīrību un kārtību, darbu ar lopiem, kūtsmēslu uzglabāšanu, darbu graudu kaltēs, darbu ar lauksaimniecības tehniku)?
  • Kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto?

«Darba aizsardzības kokapstrādē» autore ir Linda Matisāne – medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību, kurai ir liela pieredze normatīvo aktu izstrādē un to piemērošanā daudzos Latvijas uzņēmumos.

«Darba aizsardzība lauksaimniecībā» ir «Darba aizsardzības rokasgrāmatas» nodaļa.