Darba aizsardzība kokapstrādē

E-grāmatā «Darba aizsardzība kokapstrādē» detalizēti raksturotas:

  • specifiskās darba aizsardzības organizatoriskās prasības kokapstrādē;
  • darba vides riska faktoru grupas kokapstrādē (piemēram, traumatismu un nelaimes gadījumus izraisošie riska faktori, troksnis, vibrācija, apgaismojums, mikroklimats, ķīmiskās vielas, koka putekļi, ergonomiskie riska faktori, bioloģiskie faktori, starojums, psihoemocionālie riska faktori, darba vides riska faktori, strādājot ar specifiskiem kokapstrādes darbgaldiem);
  • tehniskās prasības telpām (ugunsdrošība un sprādzienbīstamība, evakuācija);
  • tehniskās prasības kokapstrādes darbiem (piemēram, tīrība un kārtība, darbs ar darba aprīkojumu, darbs ar pacelšanas iekārtām).

«Darba aizsardzības kokapstrādē» autore ir Linda Matisāne – medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību, kurai ir liela pieredze normatīvo aktu izstrādē un to piemērošanā daudzos Latvijas uzņēmumos.

«Darba aizsardzība kokapstrādē» ir «Darba aizsardzības rokasgrāmatas» nodaļa.