Darba aizsardzība biroju darbā

E-grāmatā «Darba aizsardzība biroju darbā» atbilstoši Ministru kabineta noteikumu normām sniegtas atbildes uz jautājumiem par biroja darbu, piemēram:

 • Kādi darba vides riska faktori pastāv birojā?
 • Kādas ir prasības telpu mikroklimatam?
 • Kas jāzina par telpu vēdināšanu, ventilāciju un gaisa kondicionēšanu?
 • Kas jāzina par apgaismojumu un redzes sasprindzinājumu?
 • Kas jāzina par logiem un žalūzijām?
 • Kas jāzina par darba vietu iekārtojumu birojā jeb ergonomiskajiem riska faktoriem?
 • Kādas ir prasības darba krēslam?
 • Kas jāzina par troksni birojā?
 • Vai birojā iespējama balss pārslodze?
 • Kādas veselības pārbaudes jāveic, ja vairāk nekā divas stundas dienā tiek veikts darbs ar datoru?
 • Kas jāzina par redzes korekciju?

«Darba aizsardzības biroju darbā» autore ir Linda Matisāne – medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību, kurai ir liela pieredze normatīvo aktu izstrādē un to piemērošanā daudzos Latvijas uzņēmumos.

«Darba aizsardzība biroju darbā» ir «Darba aizsardzības rokasgrāmatas» nodaļa.