Atvaļinājumi

E-grāmata «Atvaļinājumi» veidota atbilstoši Darba likuma 35. nodaļai «Atvaļinājumi» (149.–157. pants).

E-grāmatā plaši komentēti šādi atvaļinājumi un to kārtība:

  • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums (četras kalendāra nedēļas);
  • ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas kārtība;
  • papildatvaļinājums (ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums un citi gadījumi, kurus var noteikt darba koplīgumā vai līgumā);
  • laiks, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
  • atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas (t.s. bezalgas atvaļinājums);
  • grūtniecības un dzemdību atvaļinājums;
  • atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai;
  • bērna kopšanas atvaļinājums;
  • mācību atvaļinājums.

Komentāri sniegti saskaņā ar Darba likuma normām.

Komentāru autores ir Rita Dindune, juriste ar ilggadēju pieredzi Saeimas Juridiskā biroja konsultantes darbā, liela pieredze darba normatīvo tiesību aktu normu piemērošanas uzraudzībā, un Karīna Platā, juriste ar ilggadēju pieredzi gan darba tiesisko attiecību praktiskā piemērošanā, gan to uzraudzībā un kontrolē.

«Atvaļinājumi» ir rokasgrāmatas «Darba likuma komentāri» nodaļa.