Amatu aprakstu izstrāde

E-grāmatā «Amatu aprakstu izstrāde» aplūkoti šādi jautājumi:

  • normatīvo aktu raksturojums;
  • profesiju standarts un tā izmantošana;
  • amatu klasifikācija;
  • amata apraksta saturiskais ietvars;
  • amata apraksta izstrādāšana.

Tajā iekļauts arī pielikums: «Amatu izstrāde (paraugs)».

«Amatu aprakstu izstrādes» autore ir Ilga Robežniece – dokumentu un arhīvu pārvaldības eksperte ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, tostarp Latvijas Valsts arhīva Metodiskā nodrošinājuma nodaļā, eksperte par jautājumiem, kas saistīti ar arhīvu, iekšējiem normatīvajiem aktiem, amata un darba aprakstiem, dokumentu pieejamību un aizsardzību utt.

«Amatu aprakstu izstrāde» ir «Dokumentu pārvaldības un biroja rokasgrāmatas» nodaļa.