Rokasgrāmatas ir kompetents sarunu biedrs, ar kuru patīk diskutēt par ikdienas darba situācijām. Tās mudina domāt līdzi, jo es kā rokasgrāmatas lietotāja varu salīdzināt, ko saka likums, ko domāju pati un kādu viedokli pauž rokasgrāmatu eksperti. Tas ir viedoklis, ar kuru iepazīstoties, rokasgrāmatas lietotājam ir iespēja izvērtēt, kas atbilst viņa situācijai un kas atšķiras. Rokasgrāmatas ir ērti lietot, jo tajās ir iekļautas arī atsauces uz likuma normām, kuras bija spēkā, bet šobrīd vairs nav. Tā ir iespēja vienmēr, kad tas ir nepieciešams, rast padomu vai ideju, tajā skaitā arī ideju, kas pārsteidz un atklāj jaunus risinājumus.