Atsauksmes

Rakstiet mums!

Jums ir iespēja izteikt vērtējumu par rokasgrāmatu nozīmi Jūsu ikdienas darbā, autoru viedokli un mūsu sadarbību, kā arī ierosinājumus par jaunām tēmām un jau publicēto materiālu pilnveidi, jo ne vienmēr izjūtam atgriezenisko saiti par mūsu darba rezultātiem.

Mēs priecāsimies par Jūsu atsauksmēm, ieteikumiem un pateicībām, lai varētu pilnveidoties!

Skaidrīte Sprukta, LLU Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās informācijas kabineta vadītāja – galvenā speciāliste

Pateicamies par Jūsu izdotajām rokasgrāmatām, ko mācību un zinātniskajā darbā izmanto LLU Ekonomikas fakultātes visu līmeņu studējošie un akadēmiskais personāls. Pateicamies arī par regulāru un operatīvu papildinājumu sagatavošanas un piegādes nodrošināšanu. Jūsu sagatavotā informācija ir atzinīgi novērtēta mūsu fakultātes mācībspēku un studentu vidū. Paldies par līdzšinējo un ceram uz turpmāko sadarbību!

Inga Prikule, AS «Latvijas autoceļu uzturētājs» grāmatvede

Rokasgrāmatas ir kompetents sarunu biedrs, ar kuru patīk diskutēt par ikdienas darba situācijām. Tās mudina domāt līdzi, jo es kā rokasgrāmatas lietotāja varu salīdzināt, ko saka likums, ko domāju pati un kādu viedokli pauž rokasgrāmatu eksperti. Tas ir viedoklis, ar kuru iepazīstoties, rokasgrāmatas lietotājam ir iespēja izvērtēt, kas atbilst viņa situācijai un kas atšķiras. Rokasgrāmatas ir ērti lietot, jo tajās ir iekļautas arī atsauces uz likuma normām, kuras bija spēkā, bet šobrīd vairs nav. Tā ir iespēja vienmēr, kad tas ir nepieciešams, rast padomu vai ideju, tajā skaitā arī ideju, kas pārsteidz un atklāj jaunus risinājumus.

Kristīne Vilka, Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas Dzemdību nams» Personāla daļas vadītāja

Pozitīvi, ka teorētiskā bāze ir vienā materiālā, nevis jāmeklē 15 grāmatās. Paņem un izlasi! Rokasgrāmatu papildinājumos katru reizi ir jaunas idejas un tēmas, līdz ar to arī pašai rodas jaunas domas, ko varētu īstenot ikdienas darbā.

Daugavpils pilsētas dome