Aktuālos Darba likuma grozījumus komentē maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā Karīna Platā! Papildinājumos iekļauti Darba likuma grozījumi, kas stājās spēkā šī gada 16. augustā. Skaidrojot jaunākos likuma grozījumus, rokasgrāmatas autore Karīna Platā sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem: Lasīt vairāk »

Gaidāmās nodokļu reformas viens no aktuālākajiem jautājumiem ir jaunais Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums, kas būs spēkā ar 2018. gada 1. janvāri. Tā kā papildinājumu izstrādāšanas laikā jaunā likuma normu piemērošanas noteikumi vēl tikai top un nav akceptēti valdībā, komentāri par to tiks sagatavoti turpmākajos rokasgrāmatas papildinājumos. Šobrīd rokasgrāmatā ir saglabāta vēl spēkā esošā likuma redakcija, turklāt jāatzīmē, ka daudzas normas būs aktuālas trīs gadus.

Savukārt komentējot likumā «Par nodokļiem un nodevām» jaunākos grozījumus, rokasgrāmatas autora SIA LAW & FINANCE ONLINE pievērš uzmanību šādiem aspektiem: Lasīt vairāk »

«Ar jaunajiem papildinājumiem esam sākuši ievirzi jaunā laikmetā,» tā apjomīgos papildinājumus piesaka rokasgrāmatas autors SIA LAW & FINANCE ONLINE.

Jaunākie komentāri izstrādāti atbilstoši likumu «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» un «Par valsts sociālo apdrošināšanu» aktuālākajiem grozījumiem, kas stājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri (attiecīgi pieņemti šī gada 27. un 28. jūlijā). Lasīt vairāk »

Izmaiņas personāla dokumentu pārvaldības darba tiesisko attiecību jomā skaidro maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā Karīna Platā, aplūkojot šādus aspektus, piemēram: Lasīt vairāk »

Rokasgrāmatas autors ZAB Primus turpina aktualizēt rokasgrāmatu atbilstoši jaunajam likumam! Šajos rokasgrāmatas papildinājumos aktualizētas vairākas nodaļas atbilstoši jaunajam Publisko iepirkumu likumam un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam, tai skaitā: Lasīt vairāk »