Dienas Bizness Rokasgrāmatu nodaļa sāk sadarbību ar Apvienību par godīgiem nodokļiem, tādējādi paužot atbalstu valsts nodokļu sistēmas sakārtošanai un godprātīgiem uzņēmējiem. Sadarbības laikā ir plānots izstrādāt informatīvus, izglītojošus materiālus «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatām. Piemēram, šobrīd tiek veidots ilustratīvs informatīvais materiāls, identificējot pazīmes, kas liecina par darījumu ar paaugstinātu PVN risku. Informatīvos materiālus saņems nodokļu likumu komentāru rokasgrāmatu abonenti.

Apvienības par godīgiem nodokļiem dibinātājs Jānis Eismonts atzīst: «Publiskajā telpā ir nepietiekami daudz informatīvo materiālu, kas viegli uztveramā formā ļautu iepazīties ar pienākumiem un dažādiem riskiem nodokļu jomā.»

Lasīt vairāk »

Lielo pārmaiņu sākums nodokļos! Tā jaunākos papildinājumus piesaka autors SIA LAW & FINANCE ONLINE, komentārus sagatavojot atbilstoši likuma «Par nodokļiem un nodevām» un likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» jaunākajiem grozījumiem, kas pieņemti 22. decembrī un 23. novembrī.
Lasīt vairāk »

Jaunākajos papildinājumos autores Karīna Platā un Rita Dindune vērsušas uzmanību Darba likuma aspektiem, kas cita starpā saistīti ar šādiem pantiem: Lasīt vairāk »


Vienota risku klasifikācija palīdz iestādē veidot vienotu izpratni par riskiem, ar kuriem organizācija saskaras, un labāk izprast organizācijas riska profilu! Tāpēc risku pārvaldības ekspertes Anita Hāznere un Anda Krauze aicina uzņēmumos veidot, adaptēt un lietot savas risku klasifikācijas, lai nodrošinātu veiksmīgu risku pārvaldību. Lasīt vairāk »

  • Kādi ir būvniecības garantijas veidi, un ko tie nozīmē?
  • Kādi ir garantijas laika garantijas minimālie termiņi?
  • Vai būvnieka maksātnespējas gadījumā pasūtītājam ir jāatmaksā garantijas laika ieturējumi maksātnespējīgam uzņēmumam?
  • Kādas problēmas var rasties dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem?
  • Vai ir nepieciešams kaimiņu saskaņojums, veicot būves pārbūvi?
  • Kāda ir tiesu prakse neatbilstošu funkciju būvju būvniecībā?

Lasīt vairāk »